Urdd

Cynhelir y clwb Urdd ar ôl ysgol bob dydd Llun rhwng 4y.h. a 5y.h. gan gychwyn ym mis Ionawr. Cynigir amrediad o weithgareddau gwahanol bob wythnos yn cynnwys cwisiau a sesiynau cadw’n heini.