Meithrin a Derbyn

Miss Ruth Owen

Mrs Sarah Kelly

Mrs Emma Owen

Mrs Ceri Robb

Mrs Siân Jones (Uwch Gymhorthydd)