Llythyrau

Mae llythyrau’n cael eu hebostio’n uniongyrchol i rieni. Os oes llythyr wedi mynd ar goll, cysylltwch â’r ysgol os gwelwch yn dda.