Blwyddyn 5 a 6

Mrs Ffion Saynor (Cydlynydd Addysgu a Dysgu yr Adran Iau)

Mr Rhys Edwards

Mrs Sioned McAreavey

Miss Nia Woodcock

Mrs Becky Jones