Blwyddyn 3 a 4

Miss Mari Ann Evans (Cydlynydd Anghenion Addysgol Arbennig)

Mr Eilir Evans

Miss Ffion Hughes

Mrs Nia Hughes