Blwyddyn 3 a 4

Mr Gafyn Lloyd Jones (Pennaeth Cynorthwyol)
Mr Eilir Evans
Miss Mari Ann Evans (Cydlynydd Anghenion Addysgol Arbennig)
Mrs Nia Hughes (Cymhorthydd)
Mrs Wendy Pierce (Cymhorthydd 1:1)
Mrs Amanda Welsby (Cymhorthydd 1:1)