Blwyddyn 3 a 4

Miss Ffion Hughes
Mr Eilir Evans
Miss Mari Ann Evans (Cydlynydd Anghenion Addysgol Arbennig)
Mrs Nia Hughes (Cymhorthydd)
Mrs Amanda Welsby (Cymhorthydd 1:1)