CYSYLLTU

EBOST

6602152_pennaeth.llanfairpwll@hwbcymru.net

EIN PENNAETH

Mr. Gwyn Pleming

EIN CYFEIRIAD

Ysgol Llanfair Pwllgwyngyll
Ffordd Caergybi
Llanfair Pwllgwyngyll
Ynys Môn
LL61 5TX

EIN RHIF FFÔN

Ffôn: 01248714478