DYDDIADAU TYMOR

TYMOR:

Hydref 2017           1 Medi 2017 - 22 Rhagfyr 2017

Gwanwyn 2018       8 Ionawr 2018 - 23 Mawrth 2018

Hâf 2018                9 Ebrill 2018 - 20 Gorffennaf 2018

Ysgolion yn agor i blant ar Ddydd Llun 4 Medi 2017.

GWYLIAU:

30 Hydref – 3 Tachwedd 2017 (Hanner-Tymor)

25 Rhagfyr 2017 - 5 Ionawr 2018 (Gwyliau’r Nadolig)

12 - 16 Chwefror 2018 (Hanner-Tymor)

26 Mawrth 2018 – 6 Ebrill 2018 (Gwyliau’r Pasg)

7 Mai 2018 (Calan Mai)

28 Mai – 1 Mehefin 2018 (Hanner-Tymor)

Ysgol yn cau am wyliau Haf ar Ddydd Gwener 20 Gorffennaf 2018.