DYDDIADAU TYMOR

TYMOR:

Hydref 2020           1 Medi 2020 - 18 Rhagfyr 2020

Gwanwyn 2021       4 Ionawr 2021 - 26 Mawrth 2021

Hâf 2021                12 Ebrill 2021 - 20 Gorffennaf 2021

Ysgolion yn agor i blant ar Ddydd Gwener 3 Medi 2021.

GWYLIAU:

26 Hydref – 30 Hydref 2020 (Hanner-Tymor)

21 Rhagfyr 2020 - 1 Ionawr 2021 (Gwyliau’r Nadolig)

15 - 19 Chwefror 2021 (Hanner-Tymor)

29 Mawrth 2021 – 9 Ebrill 2021 (Gwyliau’r Pasg)

3 Mai 2021 (Calan Mai)

31 Mai – 4 Mehefin 2021 (Hanner-Tymor)

Ysgol yn cau am wyliau Haf ar Ddydd Mawrth 20 Gorffennaf 2021.