Cyngor Ysgol

Pwy Ydym Ni A Beth Ydym Yn Ei Wneud?

Rydym ni'n ddisgyblion sydd wedi cael ein hethol gan ein cyd-ddisgyblion i'w cynrychioli mewn cyfarfodydd Cyngor Ysgol. Byddwn yn cyfarfod yn rheolaidd gyda Miss Ffion Hughes i drafod gwahanol ffyrdd o wella'r ysgol. Rydym hefyd yn trefnu nifer o weithgareddau drwy gydol y flwyddyn.