Blwyddyn 1 a 2

Mrs Emma Owen
Mrs Bethan Griffith
Mrs Gwenan Evans
Mrs Shan Wright Hughes
Mrs Sian Jones (Cymhorthydd Lefel Uwch)
Mrs Eirian Alston (Cymhorthydd)
Miss Sioned Francis (Cymhorthydd)

NEEDS IMAGE AND PDF