Blwyddyn 1 a 2

Mrs Gwenan Evans (Cydlynydd Adran y Babanod)

Mrs Bethan Gruffydd

Miss Lydia Owen

Mrs Shân Wright Hughes

Mrs Eirian Alston (Uwch Gymhorthydd)

Mrs Ceri Thomas

Mrs Annwen Parry

Mrs Siân Jones