Blwyddyn 1 a 2

Mrs Emma Owen
Miss Bethan Evans
Mrs Gwenan Evans
Mrs Shan Wright Hughes
Mrs Sian Jones (Cymhorthydd Lefel Uwch)
Mrs Eirian Alston (Cymhorthydd)
Miss Sioned Francis (Cymhorthydd)

NEEDS IMAGE AND PDF