CYMDEITHAS RHIENI AC ATHRAWON

Mae Cymdeithas Rhieni ac Athrawon yr ysgol yn trefnu amrywiaeth o ddigwyddiadau i godi arian yn ystod y flwyddyn.

Bu'r Disgo Calan Gaeaf yn llwyddiant mawr!