CYMDEITHAS RHIENI AC ATHRAWON

Mae Cymdeithas Rhieni ac Athrawon yr ysgol yn trefnu amrywiaeth o ddigwyddiadau i godi arian yn ystod y flwyddyn. Bydden nhw'n falch o unrhyw gymorth y gallech chi ei roi iddyn nhw. Os hoffech chi eu cefnogi-cysylltwch â'r Cadeirydd Aled Evans

Bu'r Disgo Calan Gaeaf yn llwyddiant mawr!