CROESO I WEFAN YSGOL LLANFAIRPWLL

Mae Ysgol Llanfairpwll yn ymfalchïo mewn darparu awyrgylch dysgu hapus a chyffrous, ac fe gefnogir ein disgyblion gan athrawon ymroddedig. Mawr obeithiwn y byddwch yn gweld ein gwefan yn llawn o wybodaeth ddefnyddiol.

3 days ago

Ysgol Llanfairpwll
Llongyfarchiadau enfawr i Magi 🥇🏆🔴⚪️🟢Huge congratulations to Magi 🥇🏆🔴⚪️🟢 ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 days ago

Ysgol Llanfairpwll
Y band yn barod i gystadlu! Pob lwc 🔴⚪️🟢😊The band ready to compete! Good luck 🔴⚪️🟢😊 ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 week ago

Ysgol Llanfairpwll
Bore llwyddiannus iawn yn Gala Nofio Ynys Môn bore ma.Diolch i griw Môn Actif unwaith eto am eu gwaith caled.Da iawn chi blant👍👍🏊🏽🏊‍♀️A very successful morning at the Anglesey Swimming Gala this morning. Thanks to the Môn Actif crew once again for their hard work. Well done children👍👍🏊‍♀️🏊🏽 ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 week ago

Ysgol Llanfairpwll
Dewch i helpu’ch hunain i rhain. Yma tan 2 o’r gloch heddiw 😊😊Come and help yourself to these. They will be there until 2 o’clock today 😊😊 ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 weeks ago

Ysgol Llanfairpwll
Diolch o galon i Richard Holt am ddod at flwyddyn 5 a 6 pnawn ‘ma i rannu ei arbenigedd fel entrepreneur gyda’r disgyblion! Sbardun gwych i’n uned o waith mentergarwch! Melin LlynonThank you very much to Richard Holt for sharing some of his entrepreneurial expertise with us this afternoon! A brilliant start to our Entrepreneurship work! ... See MoreSee Less
View on Facebook