CROESO I WEFAN YSGOL LLANFAIRPWLL

Mae Ysgol Llanfairpwll yn ymfalchïo mewn darparu awyrgylch dysgu hapus a chyffrous, ac fe gefnogir ein disgyblion gan athrawon ymroddedig. Mawr obeithiwn y byddwch yn gweld ein gwefan yn llawn o wybodaeth ddefnyddiol.

29 minutes ago

Ysgol Llanfairpwll
Diwrnod da iawn heddiw yng Ngwyl Rygbi Tag,Dalgych Menai.Diolch yn fawr i griw Mon Actif am drefnu a diolch i Ysgol Parc y Bont am eich cwmni👍👍🏉A very good day in the Menai Catchment area Tag Rugby Festival today.Thank you Mon Actif for arranging and thank you Ysgol Parc y Bont for your company👍👍🏉 ... See MoreSee Less
View on Facebook

21 hours ago

Ysgol Llanfairpwll
Cychwyn gret i’r sesiynau ymarfer bowlio blwyddyn 6.Diolch i aelodau’r clwb am roi eu hamser i’r plant.👍A great start to the bowling practice sessions for year 6 children.Thank you to the club members for giving up their time.Very much appreciated👍 ... See MoreSee Less
View on Facebook

6 days ago

Ysgol Llanfairpwll
View on Facebook

7 days ago

Ysgol Llanfairpwll
youtu.be/j1-C31Um68cHeddiw mae’n ddiwrnod Neges Heddwch ac Ewyllys Da Yr Urdd. Mae’r neges yn cael ei rannu i bedwar ban byd. Bu i ddisgyblion Blwyddyn 5 a 6 ddarllen, trafod a gwneud gwaith ar y neges yn ddiweddar. Today the Urdd shared their annual Peace and Goodwill message to the world. Years 5 and 6 have been reading and discussing the message in their lessons recently. ... See MoreSee Less
View on Facebook