CROESO I WEFAN YSGOL LLANFAIRPWLL

Mae Ysgol Llanfairpwll yn ymfalchïo mewn darparu awyrgylch dysgu hapus a chyffrous, ac fe gefnogir ein disgyblion gan athrawon ymroddedig. Mawr obeithiwn y byddwch yn gweld ein gwefan yn llawn o wybodaeth ddefnyddiol.

3 days ago

Ysgol Llanfairpwll
ER GWYBODAETH / FOR YOUR ATTENTION ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 days ago

Ysgol Llanfairpwll
***RHIENI NEWYDD MEDI 2021***Gyrrwyd ebost i chi ddydd Gwener ( 11.6.21) Gwiriwch eich ebyst ‘Junk/Spam’ os gwelwch yn dda.Diolch yn fawr.*** NEW PARENTS SEPTEMBER 2021***An email was sent to you on Friday (11.6.21) Please check your ‘Junk/Spam’ mail.Thank you. ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 week ago

Ysgol Llanfairpwll
Disgyblion CA2 wedi mwynhau sesiwn rhithiol gyda’r awdur Casia Wiliam! Diolch Casia!KS2 pupils enjoyed a virtual session with the author Casia Wiliam! ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 weeks ago

Ysgol Llanfairpwll
Er gwybodaeth- Dyma drefn gwersi Addysg Gorfforol dosbarthiadau Y Cyfnod Sylfaen ar gyfer yr hanner tymor nesaf. Plant i ddod i’r ysgol yn eu dillad chwaraeon ar eu diwrnod nhw :-Dosbarth Meithrin- dydd Gwener.Dosbarth Derbyn - dydd Iau.Dosbarth 1/2 BMG - dydd Llun.Dosbarth 1/2 GME - dydd Iau.Dosbarth 1/2 ETO- dydd Mawrth.Diolch yn fawr. For your information- These are the arrangements for the Foundation Phase’s Physical Education lessons for the next half term. Children to come to school in their sports clothes on their specific day.Nursery class- Friday.Reception class - Thursday.Year 1/2 BMG- Monday.Year 1/2 GME- Thursday.Year 1/2 ETO- Tuesday.Thank you. ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 weeks ago

Ysgol Llanfairpwll
Er gwybodaethDyma drefn gwersi Addysg Gorfforol dosbarthiadau yr Adran Iau ar gyfer yr hanner tymor nesaf.Plant i ddod i’r ysgol yn eu dillad chwaraeon ar eu diwrnod nhw :-Bore Mawrth - Dosbarth Mr Eilir EvansPnawn Mawrth - Dosbarth Miss Ffion HughesBore Mercher - Dosbarth Miss Mari-Ann EvansBore Iau - Dosbarth Mrs Ffion SaynorPnawn Iau - Dosbarth Mr Rhys EdwardsBore Gwener - Dosbarth Mrs Sioned McAreaveyDiolch yn fawr 👍For your informationThese are the arrangements for the Juniors’ Physical Education lessons for the next half term. Children to come to school in their sports clothes on their specific day.Tuesday Morning - Mr Eilir EvansTuesday Afternoon - Miss Ffion HughesWednesday Morning - Miss Mari-Ann EvansThursday Morning - Mrs Ffion SaynorThursday Afternoon - Mr Rhys EdwardsFriday Morning - Mrs Sioned McAreaveyThank you 👍 ... See MoreSee Less
View on Facebook