CROESO I WEFAN YSGOL LLANFAIRPWLL

Mae Ysgol Llanfairpwll yn ymfalchïo mewn darparu awyrgylch dysgu hapus a chyffrous, ac fe gefnogir ein disgyblion gan athrawon ymroddedig. Mawr obeithiwn y byddwch yn gweld ein gwefan yn llawn o wybodaeth ddefnyddiol.

3 days ago

Ysgol Llanfairpwll
Dau ddiwrnod gwych gyda Wild Elements yn plannu a creu gwesty ar gyfer trychfilod! Two great days with Wild Elements planting and creating a bug hotel! 🐞🐛🦟🪲🪳🐜🕷️ ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 days ago

Ysgol Llanfairpwll
Tŵr Marcwis heddiw… diwrnod gwlyb ond gwych! Anglesey Column today… a wet but wonderful day! Da iawn Blwyddyn 3 am gerdded i ben y tŵr! Well done year 3 for climbing to the top! 😀😀 Tŵr Marcwis Anglesey Column ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 days ago

Ysgol Llanfairpwll
Dydd Mercher yma / This Wednesday :- ... See MoreSee Less
View on Facebook

5 days ago

Ysgol Llanfairpwll
Plant y Dosbarth Derbyn yn mwynhau eu sesiwn ioga yr wythnos yma. The Reception Class children enjoying their yoga session this week. ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 week ago

Ysgol Llanfairpwll
Dechrau gwych i brosiect celf Blwyddyn 3 a 4. Bore llawn bwrlwm yn arbrofi gyda Elen Williams cyn cael mynd am brynhawn bendigedig i gartref Plas Garnedd ☺️A great start to our art project. A morning full of fun and experimenting with Elen Williams and a wonderful afternoon with the residents of Plas Garnedd ☺️ ... See MoreSee Less
View on Facebook