CROESO I WEFAN YSGOL LLANFAIRPWLL

Mae Ysgol Llanfairpwll yn ymfalchïo mewn darparu awyrgylch dysgu hapus a chyffrous, ac fe gefnogir ein disgyblion gan athrawon ymroddedig. Mawr obeithiwn y byddwch yn gweld ein gwefan yn llawn o wybodaeth ddefnyddiol.

18 hours ago

Ysgol Llanfairpwll

Diolch yn fawr am eich cefnogaeth unwaith eto eleni.
172 o focsys yn barod i fynd i blant bach eraill ar draws y byd.
Diolch yn fawr i blant dosbarth Miss Hughes am gludo’r bocsys yn ddiogel.
Braf oedd gweld pawb yn gwirioni gweld yr anrhegion yn mynd ar gam nesaf o’r daith.

Thank you for your fantastic support once again this year.
172 boxes ready to go to children all over the world.
Thank you very much to Miss Hughes’ class for loading the van today.
It was lovely to see the children so excited to send the boxes on the next leg of their journey.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Er gwybodaeth / For your information :- ... See MoreSee Less

View on Facebook

Apel Pabi y Lleng Brydeinig Frenhinol 2020
Diolch yn fawr iawn am eich cefnogaeth 👍👍
Cyfanswm :- £325.31

Royal British Legion Poppy Appeal 2020
Thank you for your support 👍👍
Total :- £325.31
... See MoreSee Less

View on Facebook

Plant Mewn Angen 2020
Diolch i bawb wnaeth gyfrannu👍👍
Cyfanswm eleni...... £697.51

Children in Need 2020
Thank you very much to everyone that donated👍👍
Total raised this year...... £697.51
... See MoreSee Less

View on Facebook