CROESO I WEFAN YSGOL LLANFAIRPWLL

Mae Ysgol Llanfairpwll yn ymfalchïo mewn darparu awyrgylch dysgu hapus a chyffrous, ac fe gefnogir ein disgyblion gan athrawon ymroddedig. Mawr obeithiwn y byddwch yn gweld ein gwefan yn llawn o wybodaeth ddefnyddiol.

4 days ago

Ysgol Llanfairpwll
YR URDD YN DATHLU 100 MLWYDDIANT / THE URDD CELEBRATING 100 YRS ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 weeks ago

Ysgol Llanfairpwll
BLWYDDYN NEWYDD DDA I CHI GYDEdrychwn ymlaen i groesawu’r plant i gyd yn ol,Dydd Llun nesaf,Ionawr 10fed.Diolch yn fawr iawnHAPPY NEW YEAR TO YOU ALLWe look forward to welcoming the children back next Monday,January 10th.Thank you very much ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 month ago

Ysgol Llanfairpwll
🎅🏻🎅🏻🎅🏻Hoffai holl staff yr ysgol ddymuno Nadolig Llawen iawn i deulu’r ysgol a diolch o waelod calon am bob cefnogaeth a’ch cydweithrediad drwy gydol y flwyddyn.All the school staff would like to wish you all a very Merry Christmas and thank you very much for all your support and cooperation throughout the year.🎅🏻🎅🏻🎅🏻 ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 month ago

Ysgol Llanfairpwll
🎅🏻🎅🏻🎅🏻Rhywbeth bach i godi calon / Just a little something to lift your spirits🎅🏻🎅🏻🎅🏻🌟Mwynhewch / Enjoy🌟 ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 month ago

Ysgol Llanfairpwll
HO! HO! HO! 🎅🏻 🎅🏻 🎅🏻Mae croeso i’r plant wisgo dillad Nadoligaidd neu dillad ei hunain i’r ysgol yfory!Diolch!⭐️⭐️HO! HO! HO! 🎅🏻 🎅🏻 🎅🏻 Children can wear Christmassy clothes or their own clothes to school tomorrow!Thank you!⭐️⭐️ ... See MoreSee Less
View on Facebook