CROESO I WEFAN YSGOL LLANFAIRPWLL

Mae Ysgol Llanfairpwll yn ymfalchïo mewn darparu awyrgylch dysgu hapus a chyffrous, ac fe gefnogir ein disgyblion gan athrawon ymroddedig. Mawr obeithiwn y byddwch yn gweld ein gwefan yn llawn o wybodaeth ddefnyddiol.

4 weeks ago

Ysgol Llanfairpwll
Bore daDyma fanylion am drefniadaeth y gwersi Addysg Gorfforol eleni. Bydd gofyn i'r plant ddod i'r ysgol yn eu dillad chwaraeon ar y diwrnodau hyn. Gwersi i gychwyn wythnos yn cychwyn Medi 12.Dydd Llun - Blwyddyn 1 a 2 BMG / Blwyddyn 5 a 6 SGMDydd Mawrth - Blwyddyn 1 a 2 LFO / Blwyddyn 5 a 6 RhOE / Blwyddyn 5 a 6 FfMSDydd Mercher - Blwyddyn 1 a 2 GME / Blwyddyn 3 a 4 FfMHDydd Iau - Blwyddyn 3 a 4 EE / Blwyddyn 3 a 4 MAEDydd Gwener - Dosbarthiadau Meithrin a DerbynDiolch am eich cydweithrediadCofionMr Gafyn Lloyd JonesPennaeth CynorthwyolGood morning Please find below details about the arrangements for this year's Physical Education lessons. We kindly ask that the children come to school in their sports clothes on these days. The lessons will start the week commencing September 12. Monday - Year 1 and 2 BMG / Year 5 and 6 SGMTuesday - Year 1 and 2 LFO / Year 5 and 6 RhOE / Year 5 and 6 FfMS Wednesday - Year 1 and 2 GME / Year 3 and 4 FfMH Thursday - Year 3 and 4 EE / Year 3 and 4 MAE Friday - Nursery and Reception Classes Thank you for your cooperation RegardsMr Gafyn Lloyd Jones Assistant Headteacher ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 weeks ago

Ysgol Llanfairpwll
🔴Bydd yr ysgol yn ail agor i ddisgyblion ddydd Llun, y 5ed o Fedi. 🔴School will reopen for pupils on Monday, September 5th. ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 months ago

Ysgol Llanfairpwll
Dyma ein fideo dathlu blynyddol ar gyfer Blwyddyn 6 sy'n trosglwyddo i'r Uwchradd. Mwynhewch!Here is our annual celebration video for Year 6 who are transitioning to Secondary School. Enjoy!youtu.be/TGvHIPLlL4I ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 months ago

Ysgol Llanfairpwll
Bore o bel droed draw yn Ysgol Penysarn.Diolch yn fawr iddynt am y croeso.Plant wir wedi mwynhau 👍😎⚽️A morning of football at Ysgol Penysarn.We thank them for such a warm welcome.Children really enjoyed themselves 👍😎⚽️ ... See MoreSee Less
View on Facebook