CROESO I WEFAN YSGOL LLANFAIRPWLL

Mae Ysgol Llanfairpwll yn ymfalchïo mewn darparu awyrgylch dysgu hapus a chyffrous, ac fe gefnogir ein disgyblion gan athrawon ymroddedig. Mawr obeithiwn y byddwch yn gweld ein gwefan yn llawn o wybodaeth ddefnyddiol.

2 days ago

Ysgol Llanfairpwll
View on Facebook

4 days ago

Ysgol Llanfairpwll
View on Facebook

5 days ago

Ysgol Llanfairpwll
Bore llwyddiannus bore ‘ma yn rowndiau terfynol athletau dan do Ynys Mon.Diolch unwaith eto i’r trefnwyr am eu gwaith caled👍A successful morning at the Ynys Mon indoor athletics finals this morning.Thanks once again to the organisers for all their hard work. ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 week ago

Ysgol Llanfairpwll
Bore llwyddiannus iawn yn Gala Nofio Dalgylch Cefni a Menai.Diolch i bawb am drefnu👍A very successful morning at the Cefni and Menai Catchment Swimming Gala. Thank you very much to the organisers👍 ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 weeks ago

Ysgol Llanfairpwll
Beth am fynd amdani👍 ... See MoreSee Less
View on Facebook