CROESO I WEFAN YSGOL LLANFAIRPWLL

Mae Ysgol Llanfairpwll yn ymfalchïo mewn darparu awyrgylch dysgu hapus a chyffrous, ac fe gefnogir ein disgyblion gan athrawon ymroddedig. Mawr obeithiwn y byddwch yn gweld ein gwefan yn llawn o wybodaeth ddefnyddiol.

2 weeks ago

Ysgol Llanfairpwll
Dymuniadau gorau i Miss Sioned Francis a Mrs Heidi Thomas wrth iddynt symud i’w swyddi newydd! Diolch o galon am bob dim, mi fydd hi’n rhyfedd iawn hebddoch chi mis Medi! All the best to Miss Sioned Francis and Mrs Heidi Thomas as they leave Ysgol Llanfairpwll! Thank you so much for everything! We miss you already! ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 weeks ago

Ysgol Llanfairpwll
Blwyddyn 6 2021 - MwynhewchYear 6 2021 - Enjoyyoutu.be/KZjEo9HQgkU ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 weeks ago

Ysgol Llanfairpwll
Cefnogi Caio Owen (Blwyddyn 2) prynhawn heddiw wrth redeg milltir o amgylch cae’r ysgol. Mae Caio yn anelu i redeg milltir bob dydd trwy mis Gorffennaf er mwyn casglu arian i gael ‘defibrillator’ fydd o ddefnydd i’r ysgol a’r Gymuned👍👍Supporting Caio Owen (Year 2) this afternoon by running a mile around the school field. Caio aims to run a mile every day through July to raise money to get a defibrillator that will be of use to the school and the Community👍👍 ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 weeks ago

Ysgol Llanfairpwll
Cefnogi Caio Owen (Blwyddyn 2) prynhawn heddiw wrth redeg milltir o amgylch cae’r ysgol. Mae Caio yn anelu i redeg milltir bob dydd trwy mis Gorffennaf ermwyn casglu arian i gael ‘defibrillator’ fydd o ddefnydd i’r ysgol a’r Gymuned👍👍Supporting Caio Owen (Year 2) this afternoon by running a mile around the school field. Caio aims to run a mile every day through July to raise money to get a defibrillator that will be of use to the school and the Community👍👍 ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 weeks ago

Ysgol Llanfairpwll
Pawb wedi mwynhau eu Mabolgampau! Everyone enjoying their Sports Day! ... See MoreSee Less
View on Facebook