CROESO I WEFAN YSGOL LLANFAIRPWLL

Mae Ysgol Llanfairpwll yn ymfalchïo mewn darparu awyrgylch dysgu hapus a chyffrous, ac fe gefnogir ein disgyblion gan athrawon ymroddedig. Mawr obeithiwn y byddwch yn gweld ein gwefan yn llawn o wybodaeth ddefnyddiol.

2 days ago

Ysgol Llanfairpwll
Braf gweld iard yr ysgol yn llawn bwrlwm a hwyl heddiw / Wonderful to see the school yard full of excitement and fun today 👍👍Criced blwyddyn 5&6 a Gemau hwyl blwyddyn 1&2 ETO / Year 5&6 Cricket and Fun Games for year 1&2 ETO 👍👍 ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 days ago

Ysgol Llanfairpwll
🔴 DIWRNOD TRWYN COCH / RED NOSE DAY 🔴Diolch yn fawr iawn i bawb wnaeth gyfrannu tuag at y diwrnod llwyddiannus yma. Swm anhygoel o £675 wedi ei gasglu 👍Many thanks to everyone who contributed to this successful day. An incredible amount of £675 collected 👍 ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 days ago

Ysgol Llanfairpwll
Gwersi Addysg Gorfforol / Physical Education LessonsEr gwybodaeth / For your information :- ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 weeks ago

Ysgol Llanfairpwll
TREFNIADAU YFORY / TOMORROWS ARRANGEMENTSGwisg ysgol i bawb oni bai fod gan eich plentyn wers Addysg Gorfforol.Diolch👍School uniform unless your child has a Physical Education lesson.Thank you👍 ... See MoreSee Less
View on Facebook