CROESO I WEFAN YSGOL LLANFAIRPWLL

Mae Ysgol Llanfairpwll yn ymfalchïo mewn darparu awyrgylch dysgu hapus a chyffrous, ac fe gefnogir ein disgyblion gan athrawon ymroddedig. Mawr obeithiwn y byddwch yn gweld ein gwefan yn llawn o wybodaeth ddefnyddiol.

21 hours ago

Ysgol Llanfairpwll
View on Facebook

21 hours ago

Ysgol Llanfairpwll
👍Cystadleuaeth Pêl-rwyd yr Urdd 2023/24👍Y genethod yn amlwg wedi mwynhau cymeryd rhan ddoe a diolch i staff yr Urdd am yr holl waith trefnu.👍 Urdd Netball Competition 2023/24👍The girls clearly enjoyed taking part yesterday and thank you to the Urdd staff. ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 days ago

Ysgol Llanfairpwll
Urdd Ynys Môn ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 week ago

Ysgol Llanfairpwll
Pump o ddisgyblion blwyddyn 5&6 yn barod am ddiwrnod o Hyfforddiant Llysgenhadon Efydd Ifanc ym Mhlas Arthur!Y pump wedi mwynhau yn arw! Diolch Môn Actif👍👍Five year 5 & 6 pupils ready for their Young Bronze Ambassadors Training at Plas Arthur this morning.All five thoroughly enjoyed it! Thank you Môn Actif👍👍 ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 week ago

Ysgol Llanfairpwll
View on Facebook