CROESO I WEFAN YSGOL LLANFAIRPWLL

Mae Ysgol Llanfairpwll yn ymfalchïo mewn darparu awyrgylch dysgu hapus a chyffrous, ac fe gefnogir ein disgyblion gan athrawon ymroddedig. Mawr obeithiwn y byddwch yn gweld ein gwefan yn llawn o wybodaeth ddefnyddiol.

2 days ago

Ysgol Llanfairpwll
Dewch am gân o amgylch y tân!Dydd Llun, 1 MawrthAmser: 12:30ypLleoliad: Eich tŷ chi!Wnaethoch chi fwynhau'r Disgo Gwersyll ar Ddydd Miwsig Cymru? Diolch i'r pum mil ohonoch chi am ymuno!Fel rhan o ddathliadau Dydd Gŵyl Dewi eleni, 'da ni wedi ffilmio ambell gân hwyliog o amgylch y tân yn nhîpi Glan-llyn gyda theulu lleol.Ymunwch â ni i ganu o amgylch y tân yng Ngwersyll Glan-llyn, yn rhithiol wrth gwrs! Byddwn yn canu cyfres o ganeuon traddodiadol a chyfoes gyda’r geiriau yn ymddangos ar y sgrîn.Ymunwch â ni ar YouTube Urdd Gobaith Cymru, Dydd Gŵyl Dewi am 12:30yp. Bydd yn ddigwyddiad cysurus, i'r teulu cyfan fwynhau.Cofiwch rannu lluniau a fideos gyda ni ohonoch yn cyd-ganu!Join us for a sing-song around the fire!Monday, 1 MarchTime: 12:30pmLocation: Your house!Did you enjoy our first ever virtual disco as much as we did? Thank you to the five thousand of you who took part!Join us virtually this Monday to celebrate Dydd Gwyl Dewi (St David's Day) with a lovely sing-song around the fire from a Tipi at Glan-llyn with a local family.They'll be singing a series of Welsh traditional songs, with the words on the screen for you to follow.Bring out the Welsh cakes and Bara brith and enjoy the event for the whole family on our YouTube Urdd Gobaith Cymru.Remember to share your pictures and videos on social media!➡️Youtube yr Urdd - youtu.be/DrIGyD8y_Xo ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 week ago

Ysgol Llanfairpwll
Er gwybodaeth 👍Dyma amserlen y cyfarfodydd byw ar gyfer yr wythnos nesaf (Chwefror 22-26)Diolch yn fawr.For your information 👍Timetable for next weeks online meetings (February 22-26)Thank you. ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 week ago

Ysgol Llanfairpwll
fb.watch/3LjvSb74LF/ ... See MoreSee Less
View on Facebook