CROESO I WEFAN YSGOL LLANFAIRPWLL

Mae Ysgol Llanfairpwll yn ymfalchïo mewn darparu awyrgylch dysgu hapus a chyffrous, ac fe gefnogir ein disgyblion gan athrawon ymroddedig. Mawr obeithiwn y byddwch yn gweld ein gwefan yn llawn o wybodaeth ddefnyddiol.

3 days ago

Ysgol Llanfairpwll
Cychwyn gret i’r ‘Clybiau Chwaraeon ar ol ysgol’ yr wythnos hon.Braf gweld gymaint o blant yn mynychu ac yn mwynhau.👍A great start to the ‘After School Sport Clubs’ this week.Fantastic turn out.👍*Mwy o luniau i ddilyn yr wythnos nesaf / More photos to follow next week* ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 weeks ago

Ysgol Llanfairpwll
Ydych eisiau dysgu Cymraeg? Ymunwch gyda’r Clwb Cwtsh.Would you like to learn Welsh? Join the Cwtsh Club. ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 weeks ago

Ysgol Llanfairpwll
Good morning.It was lovely to welcome everyone back on Friday.👍Physical Education Lessons :-Once again this year we will be asking the children to come to school in their sports clothes on the day of their lessons.The lessons will start this week (week commencing Monday,September 6th).Lesson arrangementsMondayYear 5/6 RhOEYear 1/2 BMGTuesdayYear 5/6 SGMYear 5/6 FfMSYear 1/2 LFOWednesdayYear 3/4 FfMHYear 1/2 GMEThursdayYear 3/4 EEYear 3/4 MAEFridayNursery / Reception ClassPlease contact me if you have any further queries - Gafynlloydjones@ysgolllanfairpwll.org ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 weeks ago

Ysgol Llanfairpwll
Bore da.Hyfryd o braf oedd croesawu pawb yn ol Ddydd Gwener.👍Gwersi Addysg Gorfforol :-Unwaith eto eleni byddwn yn gofyn i’r plant ddod i’r ysgol yn eu dillad chwaraeon ar ddiwrnod eu gwersi.Bydd y gwersi yma’n cychwyn yr wythnos hon (Wythnos yn cychwyn Dydd Llun,Medi 6ed).Trefniadau’r gwersiDydd LlunBlwyddyn 5/6 RhOEBlwyddyn 1/2 BMGDydd MawrthBlwyddyn 5/6 SGMBlwyddyn 5/6 FfMSBlwyddyn 1/2 LFODydd MercherBlwyddyn 3/4 FfMHBlwyddyn 1/2 GMEDydd Iau Blwyddyn 3/4 EEBlwyddyn 3/4 MAEDydd GwenerDosbarth Meithrin / DerbynCysylltwch efo mi os oes gennych unrhyw ymholiad pellach - Gafynlloydjones@ysgolllanfairpwll.org ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 weeks ago

Ysgol Llanfairpwll
Noswaith dda a gobeithio fod pawb yn mwynhau’r gwyliau.👍Dim ond nodyn byr i ddweud gymaint yr ydym yn edrych ymlaen i groesawu’r plant i gyd yn ol atom Ddydd Gwener,Medi 3ydd.👍 Good evening and hope everyone is enjoying the holidays.👍Just a brief note to say how much we look forward to welcoming all the children back on Friday, September 3rd.👍 ... See MoreSee Less
View on Facebook