CROESO I WEFAN YSGOL LLANFAIRPWLL

Mae Ysgol Llanfairpwll yn ymfalchïo mewn darparu awyrgylch dysgu hapus a chyffrous, ac fe gefnogir ein disgyblion gan athrawon ymroddedig. Mawr obeithiwn y byddwch yn gweld ein gwefan yn llawn o wybodaeth ddefnyddiol.

2 days ago

Ysgol Llanfairpwll
DIWRNOD ENFYS 🌈RAINBOW DAY 🌈Dros £200 wedi ei gasglu hyd yma a digon o amser i bawb sydd heb gyfrannu wneud hynny drwy ‘Gateway’ cyn Dydd Llun nesaf.Diolch am eich cefnogaeth 👍Over £200 raised and plenty of time for all who have not contributed to do so through ‘Gateway’ before next Monday.Thank you for your support 👍 ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 days ago

Ysgol Llanfairpwll
Arbennig iawn yw gweld y Clybiau Chwaraeon ar ol ysgol wedi ail gychwyn i blant blynyddoedd 5&6 yn ystod y pythefnos diwethaf.Dyma’r criw pel droed nos Fercher diwethaf 👍⚽️Wonderful to see the after school Sports Clubs started back for years 5&6 over the past two weeks.Here is the football crew last Wednesday 👍⚽️ ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 days ago

Ysgol Llanfairpwll
Adran Iau: Cymru'n Rocio! Mae'r ysgol wedi cofrestru i gymryd rhan yng nghystadleuaeth Cymru'n Rocio TTRockstars- bydd pob gem fydd y plant yn ei chwarae rhwng 7am a 7pm ddydd Llun, Mawrth a Mercher nesaf yn cyfirf at gyfanswm y dosbarth!Junior Department: Wales Rocks! The school has registered to take part in TTRockstars Wales Rocks competition- every game the children play between 7am and 7pm next Monday, Tuesday and Wednesday will count towards the class total! ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 days ago

Ysgol Llanfairpwll
Pawb yn mwynhau ein Diwrnod Enfys! Diolch i ddosbarth Mr Edwards am drefnu!Everyone enjoying our Rainbow Day! Thank you to Mr Edwards’ class for arranging! ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 days ago

Ysgol Llanfairpwll
ATGOFFA / REMINDER 🌈🌈👍 ... See MoreSee Less
View on Facebook