CROESO I WEFAN YSGOL LLANFAIRPWLL

Mae Ysgol Llanfairpwll yn ymfalchïo mewn darparu awyrgylch dysgu hapus a chyffrous, ac fe gefnogir ein disgyblion gan athrawon ymroddedig. Mawr obeithiwn y byddwch yn gweld ein gwefan yn llawn o wybodaeth ddefnyddiol.

2 days ago

Ysgol Llanfairpwll
Dydd Sadwrn yma - bydd gan yr ysgol blant yn perfformio ar y llwyfan rhwng 12:00 a 13:00. Dewch i gefnogi👍👍This Saturday - the school will have children performing on stage between 12:00 and 13:00. Come and support👍👍 ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 days ago

Ysgol Llanfairpwll
Roedd plant Blwyddyn 1 a 2 wedi mwynhau’r ymweliad gan yr awdur Lleucu Fflur Lynch yr wythnos yma. Diolch yn fawr i Lleucu am ysbrydoli ysgrifennwyr ifanc. Diolch yn fawr i ‘Gylch Llên Llanfairpwll’ am drefnu’r ymweliad. Year 1 and 2 children enjoyed a visit from the author Lleucu Fflur Lynch this week. Thank you Lleucu for inspiring young writers. Thank you to ‘Cylch Llên Llanfairpwll’ for arranging the visit. ... See MoreSee Less
View on Facebook

7 days ago

Ysgol Llanfairpwll
Bore gwych o weithgareddau yn Glan-llyn ac ar ein ffordd adref rwan. Plant wedi bod ardderchog ac wedi mwynhau pob eiliad o’r daith 😊😊A great morning of activities in Glan-llyn and on our way home now. The children have been fantastic and enjoyed every second of their trip 😊😊 ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 week ago

Ysgol Llanfairpwll
Pawb wedi mwynhau diwrnod llawn gweithgareddau yn Glan-llyn heddiw ag yn barod i wylio ffilm cyn gwely 😊😊Everybody’s enjoyed a day filled with activities in Glan-llyn today and ready to watch a film before bed 😊😊 ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 week ago

Ysgol Llanfairpwll
Diwrnod cyntaf ffantastig yn Glan-llyn; pawb yn mwynhau 😊😊A fantastic first day in Glan-llyn; everybody’s enjoying 😊😊 ... See MoreSee Less
View on Facebook