BWYDLEN YSGOL

Am yr wybodaeth ddiweddaraf am fwydlen yr ysgol, cliciwch ar y linc isod:


https://www.ynysmon.gov.uk/cy/Trigolion/Ysgolion-a-dysgu/Ysgolion/Prydau-ysgol.aspx