Year 1 and 2

Mrs Emma Owen
Miss Bethan Evans
Mrs Gwenan Evans
Mrs Shan Wright Hughes
Mrs Sian Jones (Cymhorthydd Lefel Uwch)
Mrs Eirian Alston (Cymhorthydd)
Miss Sioned Francis (Cymhorthydd)

NEEDS PDF