WELCOME TO YSGOL LLANFAIRPWLL

Ysgol Llanfairpwll takes pride in providing a happy and exciting learning environment, where pupils are supported by committed teachers. We hope you will find our website informative and helpful.

5 days ago

Ysgol Llanfairpwll
Ymweliad â Chanolfan Ailgylchu Penhesgyn - Dosbarth Mrs Gwenan Evans Pawb wedi mwynhau dysgu am bwysigrwydd ailgylchu. ♻️Diolch yn fawr iawn i staff Penhesgyn am y croeso cynnes. A visit to the Penhesgyn Recycling Centre - Mrs Gwenan Evans Class. Everyone enjoyed learning about the importance of recycling. Many thanks to the Penhesgyn staff for the warm welcome. ♻️ ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 week ago

Ysgol Llanfairpwll
Blwyddyn 5 wedi mwynhau tri diwrnod ffantastig yn Llangrannog 😊😊Ar ein ffordd adref ac yn gobeithio bod yn ôl yn Llanfairpwll erbyn 4:30! Year 5 have enjoyed three fantastic days in Llangrannog 😊😊On our way home now and hope to be back in Llanfairpwll by 4:30!Urdd Ynys Môn ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 weeks ago

Ysgol Llanfairpwll
👍🏉Gŵyl Rygbi Tag Ynys Môn / Anglesey Tag Rugby Festival 🏉👍Llongyfarchiadau mawr i’r plant fuodd yn yr Ŵyl Rygbi Tag heddiw. Tîm blwyddyn 3 & 4 yn dod yn fuddugol a timau blwyddyn 5 & 6 hefyd wedi chwarae rygbi gwych ac wedi gwneud yn arbennig o dda. Diolch yn fawr i griw MônActif am drefnu.Congratulations to the children who participated in the Tag Rugby Festival today. Year 3 & 4 team were victorious and the year 5 & 6 teams also playing great rugby and did extremely well. Many thanks to the MônActive crew for organising. ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 weeks ago

Ysgol Llanfairpwll
Diolch o galon i Glwb Bowlio Llanfair am gychwyn gwych i’r ŵyl fowlio unwaith eto eleni! Diolch o galon i’r cyn-ddisgyblion ddaeth yn ôl i hyfforddi a helpu! Thank you so much to Llanfairpwll bowling club for another great start to our bowling festival! A special thank you to our former pupils that came to coach and help! ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 weeks ago

Ysgol Llanfairpwll
Diolch Mr T a Cerdd-amdani am 3 diwrnod o brofiadau arbennig i flwyddyn 5 a 6!Thanks Mr T for 3 days of amazing experiences for year 5 and 6! ... See MoreSee Less
View on Facebook