WELCOME TO YSGOL LLANFAIRPWLL

Ysgol Llanfairpwll takes pride in providing a happy and exciting learning environment, where pupils are supported by committed teachers. We hope you will find our website informative and helpful.

2 hours ago

Ysgol Llanfairpwll
🔴⚪️🟢Diwrnod llwyddiannus iawn yn Eisteddfod Sir yr Urdd ddoe. Go dda chi blant🟢⚪️🔴🔴⚪️🟢 A very successful day at the Urdd County Eisteddfod yesterday. Well done children🟢⚪️🔴 ... See MoreSee Less
View on Facebook

22 hours ago

Ysgol Llanfairpwll
🔴⚪️🟢Llongyfarchiadau mawr i’r plant a fu draw yn Amlwch heddiw yn cynrychioli’r ysgol yn Eisteddfod Sir Ynys Môn. Diolch yn fawr i bawb am eich cefnogaeth🟢⚪️🔴🔴⚪️🟢 Congratulations to the children who were representing the school at the Anglesey County Eisteddfod i Amlwch today. Many thanks to everyone for your support🟢⚪️🔴 ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 days ago

Ysgol Llanfairpwll
Pob lwc i bawb yn Eisteddfod yr Urdd yn Amlwch heddiw 😊🔴⚪️🟢😊. Mae ambell blentyn yn absennol o’r lluniau gafodd ei tynnu ddoe (sori)! Good luck to everyone in the Urdd Eisteddfod in Amlwch today 😊🔴⚪️🟢😊. A few children are missing from the pictures we took yesterday (sorry)! #urddynysmon ... See MoreSee Less
View on Facebook

5 days ago

Ysgol Llanfairpwll
Llongyfarchiadau mawr i bawb a fu’n cynrychioli’r ysgol yng ngwyl traws gwlad y dalgylch bore heddiw ac yn arbennig i’r rhai wnaeth orffen yn y tri cyntaf ymhob ras.Bydd y canlyniadau llawn yn cael eu rhannu efo ni yn fuan a bydd yr ugain cyntaf ymhob ras yn cael gwahoddiad i gynrychioli’r ysgol yng ngwyl traws gwlad Ynys Môn yn hwyrach yn y flwyddyn👍🏅Congratulations to everyone who represented the school in the catchment area's cross country festival this morning and especially to those who finished in the top three in their races. Full results will be shared with us in due course and the top twenty in each race will be invited to represent the school in the Anglesey cross country festival later on in the year👍🏅 ... See MoreSee Less
View on Facebook

5 days ago

Ysgol Llanfairpwll
Barod ar gyfer trawsgwlad dalgylch David Hughes 😊🏃‍♀️😊🏃Ready for the David Hughes catchment cross country 😊🏃‍♀️😊🏃 ... See MoreSee Less
View on Facebook