WELCOME TO YSGOL LLANFAIRPWLL

Ysgol Llanfairpwll takes pride in providing a happy and exciting learning environment, where pupils are supported by committed teachers. We hope you will find our website informative and helpful.

4 weeks ago

Ysgol Llanfairpwll
Dyma ein fideo dathlu blynyddol ar gyfer Blwyddyn 6 sy'n trosglwyddo i'r Uwchradd. Mwynhewch!Here is our annual celebration video for Year 6 who are transitioning to Secondary School. Enjoy!youtu.be/TGvHIPLlL4I ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 weeks ago

Ysgol Llanfairpwll
Bore o bel droed draw yn Ysgol Penysarn.Diolch yn fawr iddynt am y croeso.Plant wir wedi mwynhau 👍😎⚽️A morning of football at Ysgol Penysarn.We thank them for such a warm welcome.Children really enjoyed themselves 👍😎⚽️ ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 weeks ago

Ysgol Llanfairpwll
Plant blwyddyn 3 a 4 wedi cael diwrnod gwych yn y Fferm Hufen Iâ heddiw, pawb wedi mwynhau ac wedi bod yn blant arbennig o dda 😊☀️🍦!!Year 3 & 4 children have had a great day in the Ice Cream Farm today, everybody’s enjoyed and been fantastic children 😊☀️🍦!! ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 weeks ago

Ysgol Llanfairpwll
Taith Fferm Hufen Iâ Bl.3&4 / Year 3&4 Ice Cream Farm TripRydym yn disgwyl bod yn ôl yn Llanfairpwll am 4:30y.h, dewch i nôl y plant drwy giât Ch (wrth ymyl yr ysgol feithrin). DiolchPWYSIG - neb i barcio yn y safle bws. We expect to be back at 4:30pm, please come through gate Ch (by the ysgol feithrin) to pick the children up. ThanksIMPORTANT - nobody park in the bus stop. ... See MoreSee Less
View on Facebook