WELCOME TO YSGOL LLANFAIRPWLL

Ysgol Llanfairpwll takes pride in providing a happy and exciting learning environment, where pupils are supported by committed teachers. We hope you will find our website informative and helpful.

19 hours ago

Ysgol Llanfairpwll

Diolch yn fawr am eich cefnogaeth unwaith eto eleni.
172 o focsys yn barod i fynd i blant bach eraill ar draws y byd.
Diolch yn fawr i blant dosbarth Miss Hughes am gludo’r bocsys yn ddiogel.
Braf oedd gweld pawb yn gwirioni gweld yr anrhegion yn mynd ar gam nesaf o’r daith.

Thank you for your fantastic support once again this year.
172 boxes ready to go to children all over the world.
Thank you very much to Miss Hughes’ class for loading the van today.
It was lovely to see the children so excited to send the boxes on the next leg of their journey.
... See MoreSee Less

View on Facebook

1 week ago

Ysgol Llanfairpwll

Er gwybodaeth / For your information :- ... See MoreSee Less

View on Facebook

1 week ago

Ysgol Llanfairpwll

Apel Pabi y Lleng Brydeinig Frenhinol 2020
Diolch yn fawr iawn am eich cefnogaeth 👍👍
Cyfanswm :- £325.31

Royal British Legion Poppy Appeal 2020
Thank you for your support 👍👍
Total :- £325.31
... See MoreSee Less

View on Facebook

1 week ago

Ysgol Llanfairpwll

Plant Mewn Angen 2020
Diolch i bawb wnaeth gyfrannu👍👍
Cyfanswm eleni...... £697.51

Children in Need 2020
Thank you very much to everyone that donated👍👍
Total raised this year...... £697.51
... See MoreSee Less

View on Facebook