WELCOME TO YSGOL LLANFAIRPWLL

Ysgol Llanfairpwll takes pride in providing a happy and exciting learning environment, where pupils are supported by committed teachers. We hope you will find our website informative and helpful.

2 days ago

Ysgol Llanfairpwll
www.facebook.com/100063531064304/posts/290101649784202/?d=n(Bilingual message. Scroll down for the English version)๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„Byddwn yn cynnal Cyngerdd Nadolig blynyddol y Band nos Wener a nos Sadwrn y 3ydd a 4ydd o Ragfyr.Dyma fydd ein cyngerdd cyntaf ers bron i ddwy flynedd ac rydym yn gobeithio dathlu gyda chymaint ohonnoch chi a phosib, ond er mwyn gwneud hyn bydd yn gyngerdd gwahanol i'r arfer.Er mwyn gwneud y lleoliad mor ddiogel a phosib dim ond hanner y tocynnau fydd ar werth er mwyn caniatau'r gynulleidfa i allu pellhau'n gymdeithasol.Mae'r Ganolfan angen i pob aelod o'r gynulleidfa ddangos Pasport Covid neu tystiolaeth o Brawf Llif Unffordd negyddol a gofynnwn i chi wisgo masgiau hyd nes yn eich sedd.Rydym hefyd yn gofyn i chi brynnu a chasglu eich tocynnau cyn y cyngerdd - ni fydd tocynnau ar werth nac ar gael i'w casglu ar y noson. Rydym hefyd yn gofyn i bobl beidio ceisio cael mynediad i'r Ganolfan cyn 7.00pmGan mai 200 o docynnau yn unig fydd ar werth rydym yn awgrymu eich bod yn eu prynnu cyn gynted a bo modd. Mae'r Ganolfan ar agor tan 8.30pm ar nos Lun, Mawrth, Mercher a Iau neu gallwch gysylltu ar y ffรดn ar 01248 811200.Mae hi wedi bod yn ddwy flynedd hir iawn heb allu perfformio om flaen ein ffrindiau a chefnogwyr arbennig yn Beaumaris ond rydym yn gobeithio, wrth roi'r mesurau diogelwch yma yn eu lle, bod modd i nifer fawr ohonnoch allu ddod i fwynhau gyda ni ym mis Rhagfyr.-----๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„We will be holding the Band's annual Christmas Concert on Friday and Saturday the 3rd and 4th December.This will be our first concert for almost two years and we hope to be able to celebrate with as many of you as possible but in order to do this, it will be slightly different to our usual concerts.In order to make the venue as safe an environment as possible we will only be selling half of the available tickets allowing the audience to be socially distanced.The Ganolfan will also require all members of the audience to provide a Covid Passport or proof of a negative lateral flow test and we ask that masks are worn until you are in your seat.We also ask that all tickets are purchased and collected from Y Ganolfan in advance of the concert - no tickets will be available to be purchased or collected on the night. We would also like to point out that there will be no entry to the venue before 7.00pm.With only 200 tickets available per night we suggest you purchase them as soon as possible. The Ganolfan is open until 8.30pm on Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday evenings or tickets can be purchased over the phone on 01248 811200.It has been a long two years without being able to perform to our incredible friends and supporters in Beaumaris but we hope that by putting these measures in place as many of you as possible will be able to come and enjoy with us in December. ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 days ago

Ysgol Llanfairpwll
Diolch o galon i Mr Emyr Williams, Mr Elis Hughes a dau gyn- ddisgybl hynod annwyl am ddod i drafod ac ateb cwestiynau blwyddyn 6 am Ysgol David Hughes!Thank you Mr Emyr Williams, Mr Elis Hughes and two of our lovely ex-pupils for discussing and answering our questions about Ysgol David Hughes! ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 days ago

Ysgol Llanfairpwll
www.facebook.com/100063531064304/posts/303502258444141/?d=n(Bilingual message. Scroll down for the English version)๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„Byddwn yn cynnal Cyngerdd Nadolig blynyddol y Band nos Wener a nos Sadwrn y 3ydd a 4ydd o Ragfyr.Dyma fydd ein cyngerdd cyntaf ers bron i ddwy flynedd ac rydym yn gobeithio dathlu gyda chymaint ohonnoch chi a phosib, ond er mwyn gwneud hyn bydd yn gyngerdd gwahanol i'r arfer.Er mwyn gwneud y lleoliad mor ddiogel a phosib dim ond hanner y tocynnau fydd ar werth er mwyn caniatau'r gynulleidfa i allu pellhau'n gymdeithasol.Mae'r Ganolfan angen i pob aelod o'r gynulleidfa ddangos Pasport Covid neu tystiolaeth o Brawf Llif Unffordd negyddol a gofynnwn i chi wisgo masgiau hyd nes yn eich sedd.Rydym hefyd yn gofyn i chi brynnu a chasglu eich tocynnau cyn y cyngerdd - ni fydd tocynnau ar werth nac ar gael i'w casglu ar y noson. Rydym hefyd yn gofyn i bobl beidio ceisio cael mynediad i'r Ganolfan cyn 7.00pmGan mai 200 o docynnau yn unig fydd ar werth rydym yn awgrymu eich bod yn eu prynnu cyn gynted a bo modd. Mae'r Ganolfan ar agor tan 8.30pm ar nos Lun, Mawrth, Mercher a Iau neu gallwch gysylltu ar y ffรดn ar 01248 811200.Mae hi wedi bod yn ddwy flynedd hir iawn heb allu perfformio om flaen ein ffrindiau a chefnogwyr arbennig yn Beaumaris ond rydym yn gobeithio, wrth roi'r mesurau diogelwch yma yn eu lle, bod modd i nifer fawr ohonnoch allu ddod i fwynhau gyda ni ym mis Rhagfyr.-----๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„We will be holding the Band's annual Christmas Concert on Friday and Saturday the 3rd and 4th December.This will be our first concert for almost two years and we hope to be able to celebrate with as many of you as possible but in order to do this, it will be slightly different to our usual concerts.In order to make the venue as safe an environment as possible we will only be selling half of the available tickets allowing the audience to be socially distanced.The Ganolfan will also require all members of the audience to provide a Covid Passport or proof of a negative lateral flow test and we ask that masks are worn until you are in your seat.We also ask that all tickets are purchased and collected from Y Ganolfan in advance of the concert - no tickets will be available to be purchased or collected on the night. We would also like to point out that there will be no entry to the venue before 7.00pm.With only 200 tickets available per night we suggest you purchase them as soon as possible. The Ganolfan is open until 8.30pm on Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday evenings or tickets can be purchased over the phone on 01248 811200.It has been a long two years without being able to perform to our incredible friends and supporters in Beaumaris but we hope that by putting these measures in place as many of you as possible will be able to come and enjoy with us in December. ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 days ago

Ysgol Llanfairpwll
View on Facebook

5 days ago

Ysgol Llanfairpwll
ยฃ1004.50 wedi mynd o Ysgol Llanfairpwll at elusen Plant Mewn Angen! Diolch o galon am eich cefnogaeth! Our Children in Need total this year was ยฃ1004.50! Thank you once again for your support! ... See MoreSee Less
View on Facebook