Read in English Ffôn: 01248 714478

Ysgol Iach

Mae cynllun ‘Ysgolion Iach’ Gwynedd yn cael ei reoli mewn partneriaeth gyda Iechyd Cyhoeddus Cenedlaethol Cymru, Cyngor Gwynedd a’r Bwrdd Iechyd Lleol.

Mae’r cynllun yn galluogi ysgolion i gyfrannu’n bositif tuag at iechyd a lles eu disgyblion, athrawon a’r gymuned ehangach drwy ddatblygu amgylchedd sy’n hyrwyddo iechyd.

Mae ‘Ysgolion Iach’ yn cyflwyno agweddau iechyd a lles drwy’r:-

  • Cwricwlwm Cenedlaethol
  • Cwricwlwm cudd ac ethos yr ysgol
  • Datblygu ar y cysylltiadau sydd yn bodoli eisoes rhwng y cartref, y gymuned ac asiantaethau arbenigol