Read in English Ffôn: 01248 714478

Cerddoriaeth

Mae'r ysgol yn cynnig amrywiaeth o wersi offerynnau cerddorol yn cynnwys ffidil, soddgrwth, clarinet a phres. Cysylltwch gyda'r ysgol am fwy o wybodaeth.