Read in English Ff?n: 01248 714478

Polisi Preifatrwydd

Rydym yn ymroddedig i ddiogelu eich preifatrwydd!

Mae eich manylion personol yn ddiogel gyda Ysgol Llanfairpwll gan ein bod yn llwyr ymroddedig i ddiogelu eich preifatrwydd.

Eich Cyfeiriad Ebost

Nid ydym yn cyfnewid, gwerthu, rhentu na rhoi eich cyfeiriad ebost nac unrhyw fanylion eraill i gwmnïau eraill.

Ymholiadau.

Pan ydych yn cysylltu â ni gydag ymholiad, mae'n bosib y byddwn yn gofyn am fanylion personol fel enw, cyfeiriad a rhifau cyswllt  sy'n cael eu cadw'n lleol ar ein cyfrifiaduron. Mae'r wybodaeth hon yn angenrheidiol iddom er mwyn cysylltu â chi yngl

Ffurflenni Cysylltu

Rydym yn cadw manylion ar ein cyfrifiaduron yn ymwneud â'r wybodaeth yr ydych chi'n ei roi iddom ar ein ffuflenni cysylltu / drwy ebost. Rydym yn gwneud hyn er mwyn ateb eich ymholiad. Os nad ydych eisiau i ni gadw dim o'ch manylion ar ffeil, gadwech i ni wybod os gwelwch yn dda.

Cwcis

Mae ein gwefan yn defnyddio cwcis i dracio ymweliadau i'n gwefan yn defnyddio Google Analytics.

Nid ydym yn casglu unrhyw fanylion personol o gwbl.