Read in English Ffn: 01248 714478

Llywodraethwyr

Mrs Gwawr Bell (Cadeirydd)

Mrs Dawn Griffiths (Rhieni)

Mrs Siân Jones (Staff Ategol)

Miss Mari Ann Evans (Athrawon)

Mrs Helen Evans (Cymunedol)

Mrs Susan Hughes (Rhieni)

Mrs  Rhian Khardani (Clerc)

Mr Gwyn Pleming (Pennaeth)

Mrs Bethan Scott (Rhieni)

Mrs Cerian Parry (Rhieni)

 

Mr Richard Edwards (AALL - Is Gadeirydd)

Mr Owain Evans (Cymunedol)

Mrs Bethan Evans (Athrawon)

Mrs Ruth Williams (Rhieni)

Parchedig Jim Clarke (AALL)

Mrs Liz Lewis (AALL)

Mr Dyfed Jones (Rhieni)

Ms Hanna Huws (Cymunedol)

Mr Alun Mummery (AALL)