Read in English Ffn: 01248 714478

Cymdeithas Rhieni ac Athrawon

 

Mae Cymdeithas Rhieni ac Athrawon yr ysgol yn trefnu amrywiaeth o ddigwyddiadau i godi arian yn ystod y flwyddyn.

Bu'r Disgo Calan Gaeaf yn llwyddiant mawr!