Read in English Ffn: 01248 714478

Rygbi

Mae'r clwb rygbi ar ôl ysgol yn cael ei gynnal ar ddydd Mercher rhwng 3.15y.h. a 4.15y.h. o dan oruchwyliaeth Mr Gafyn Lloyd Jones.