Read in English Ffn: 01248 714478

Blwyddyn 3 a 4

Mr Gafyn Lloyd Jones

(Pennaeth Cynorthwyol)

Mr Eilir Evans

Miss Mari Ann Evans 

(Cydlynydd Anghenion Addysgol Arbennig)

 

Mrs Nia Hughes

(Cymhorthydd)

 

 

 Mrs Wendy Pierce

(Cymhorthydd 1:1)

Mrs Amanda Welsby

(Cymhorthydd 1:1)