Read in English Ffn: 01248 714478

Blwyddyn 1 a 2

Mrs Emma Owen

Miss Bethan Evans

Mrs Gwenan Evans

Mrs Shan Wright Hughes

Mrs Sian Jones
(Cymhorthydd Lefel Uwch)

Mrs Eirian Alston
(Cymhorthydd)