Read in English Ffn: 01248 714478

Blwyddyn 5 a 6

 

Miss Ffion Owen
(Cydlynydd Blwyddyn 5 a 6)

Mr Rhys Edwards

Mrs Sioned McAreavey

Miss Ffion Hughes

Mrs Sharon Evans (Cymhorthydd)

Mrs Linda Evans (Cymhorthydd)