Read in English Ff�n: 01248 714478

ARCHWILIO EIN GWEFAN


Croeso i wefan Ysgol Llanfairpwll

Mae Ysgol Llanfairpwll yn ymfalchïo mewn darparu awyrgylch dysgu hapus a chyffrous, ac fe gefnogir ein disgyblion gan athrawon ymroddedig. Mawr obeithiwn y byddwch yn gweld ein gwefan yn llawn o wybodaeth ddefnyddiol.

Social Media