Croeso i Ysgol Llanfair Pwllgwyngyll
Welcome to Ysgol Ysgol Llanfair Pwllgwyngyll

Ysgol Llanfair Pwllgwyngyll Ffordd Caergybi Llanfair Pwllgwyngyll Ynys Mon LL61 5TX Ffon / Tel: 01248714478
Disgwylir i'r wefan fod yn barod erbyn Medi 2014.
This website is due to be completed in September 2014.